Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Breaking News
Loading...
Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Cognos Insight for VNUNI - Thông tin quản trị dành cho nhà quản lý

04:03
Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh.

Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

1. Sales Dashboard for VNUNI cho ta các phân tích sau:

Cognos Insight for VNUNI - Thông tin quản trị dành cho nhà quản lý
Hình 1: Sales Dashboard Overview for VNUNI
 • Chi tiết doanh thu
 • Biến động doanh thu theo tháng.
 • So sánh doanh của các tỉnh theo quí.
 • So sánh doanh các nhóm khách hàng theo quí.
 • So sánh doanh thu các dòng sản phẩm theo quí.
 • Có thể Drill Down/Drill up để xem số liệu chi tiết/tổng hợp các tháng trong quí, sản phẩm trong dòng sản phẩm, khách hàng trong nhóm khách hàng, khách hàng trong tỉnh.
Hình 2: Sales Dashboard
 • Biến động doanh số và số lượng hàng bán các quý trong năm.
 • Dòng sản phẩm nào chiếm doanh thu cao nhất và doanh thu này biến động ra sao qua các tháng trong năm.
 • Chi tiết doanh thu các dòng sản phẩm theo quí, có thể drill down để xem số liệu chi tiết từng sản phẩm trong dòng sản phẩm hoặc chi tiết doanh thu theo tháng.
 • Top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất năm, so sánh doanh thu của các sản phẩm này với nhau.
Hình 3: Sales Status Dashboard for VNUNI
 • Phân tích doanh thu các dòng sản phẩm theo tháng, theo quí và theo năm.
 • Biến động doanh thu quá các tháng trong năm.
 • Biến động doanh thu tổng cũng như doanh thu chi tiết mỗi dòng sản phẩm qua các tháng, mỗi tháng mức độ đóng góp của mỗi dòng sản phẩm thay đổi như thế nào.
2. Dashboard Compare Average Revenue vs Stock for VNUNI (So sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng) với các phân tích sau:
 • Tổng giá trị tồn kho hiện tại và doanh thu trung bình hàng tháng theo từng dòng sản phẩm.
 • Doanh thu đóng góp của mỗi dòng sản phẩm vào doanh thu tổng, % tồn kho của mỗi dòng sản phẩm.
 • So sánh doanh thu cũng như mức tồn kho của mỗi dòng sản phẩm với nhau.
 • So sánh doanh thu và mức tồn kho của các cửa hàng.
 • Drill down để xem chi tiết sản phẩm của mỗi dòng sản phẩm.
 • Filter (Lọc) dòng sản phẩm hoặc tên cửa hàng để xem số liệu chi tiết của chúng.
Dashboard cho nhà quản trị có các nhìn khái quát về mức tồn kho hiện tại của công ty, so sánh mức tồn kho này với doanh thu bán ra hàng bán xem mức tồn kho như vậy có hợp lí chưa, để có biện pháp điều chỉnh tồn kho nhằm hạn chế việc chôn vốn quá lâu ở hàng tồn kho hoặc trường hợp hàng tồn kho không đủ đáp ứng đầu ra.

Dashboard Compare Average Revenue vs Stock – Công cụ Dashboard từ Cognos Insight cho nhà quản trị xem được sự so sánh giá trị tồn kho và doanh thu theo tháng.
3. Inventory Dashboard for VNUNI với các phân tích sau:
 • Giá trị và số lượng tồn kho hiện tại theo mỗi dòng sản phẩm.
 • Biến động tồn kho qua các tháng trong năm.
 • Tỷ trọng tồn kho hiện tại của mỗi dòng sản phẩm.
 • So sánh tồn kho của mỗi dòng sản phẩm trong mỗi kho.
 • Cho phép Drill down/Drill up để xem chi tiết/tổng hợp sản phẩm trong mỗi dòng sản phẩm.
 • Filter năm, kho cần xem số liệu.


4. Dashboard Gross Profit Analysis for VNUNI cho ta các phân tích như sau:
 • Số liệu chi tiết doanh thu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận biên, chiết khấu, hàng bán bị trả lại.
 • Phân tích lợi nhuận gộp và lợi biên theo từng dòng sản phẩm.
 • Biến động lợi nhuân biên qua các tháng trong năm.
 • Tỷ trọng hàng trả về theo dòng sản phẩm.
 • Chiết khấu theo dòng sản phẩm.
 • Drill Down/Drill Up để xem chi tiết/tổng hợp sản phẩm trong dòng sản phẩm, quí, tháng, ngày trong năm.

Trên Dashboard này, anh (chị) có thể xem chi tiết những chứng từ ghi nhận số liệu hàng bán bị trả về.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer