Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Breaking News
Loading...
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Quy trình mua hàng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC

10:06
Bài viết mô tả quy trình tổng thể từ đơn hàng mua đến thanh toán, tạo đơn hàng mua, quản lý trạng thái đơn hàng mua, nhập hàng vào kho,… trên phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNI

Chức năng
 • Quản lý đơn đặt mua hàng
 • Nhập hàng vào kho
 • Thanh toán với nhà cung cấp
 • Trả lại hàng cho nhà cung cấp
 • Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…
Tính năng
 • Theo dõi được trạng thái đơn đặt hàng
 • Tạo phiếu nhập từ đơn đặt hàng, tạo nhanh chứng từ mới với tính năng sao chép chứng từ
 • Hỗ trợ tự động thanh toán ngay
 • Cảnh báo công nợ với nhà cung cấp
 • Theo dõi được lịch sử quan hệ chứng từ
Các nghiệp vụ chủ yếu:
 • Lập và theo dõi Đơn đặt mua hàng PO _ Purchase Order (Không nhất thiết phải thực hiện).
 • Lập Phiếu Nhập mua hàng (Nghiệp vụ chủ yếu trong phân hệ Mua Hàng)
 • Lập Phiếu Trả lại nhà cung cấp (Hạch toán cho các trường hợp trả lại hàng cho Nhà cung cấp: Hàng dư, hỏng, kém chất lượng,…)
 • Lập Phiếu thanh toán NCC chi tiền trả Nhà Cung Cấp (giảm trừ công nợ với Nhà cung cấp).
 • Lập Phiếu thu tiền từ việc trả lại Hàng hóa cho Nhà Cung Cấp
Sơ đồ:

Quy trình quản lý mua hàng

Ghi Chú:
 • 1 Đơn đặt mua hàng có thể có nhiều đợt nhập hàng.
 • 1 Hóa đơn mua hàng (kiêm phiếu nhập) có thể được thanh toán nhiều lần.
 • 1 lần thanh toán (phiếu chi) có thể thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer