Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Breaking News
Loading...
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Quản lý danh mục Nhân viên

10:02
XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT NHÂN VIÊN

Tại thông tin chi tiết của một nhân viên trong danh mục nhân viên chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến nhân viên đó:


Đồng thời, bạn có thể theo dõi doanh số bán hàng của từng nhân viên theo từng tháng (có trừ đi phần hàng trả lại do nhân viên đó bán) qua màn hình Phân tích bán hàng


<< Đọc tiếp... >>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer