Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Breaking News
Loading...
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Tìm hiểu phương pháp tính giá vốn BQGQ VNUNI?

10:37
Gần đây tôi thấy trên thực tế rất nhiều khách hàng xuất bán âm kho (nhập hàng sau) nên việc tính giá vốn tức thời theo phương pháp bình quân gia quyền theo mỗi lần nhập hầu hết là không tính đúng –> Giá trị tồn kho và Lãi gộp là không đúng. Mặc dù sau khi nhập có thể đẩy phiếu nhập lên trước phiếu xuất bán âm rồi tính lại giá vốn một cách tự động nhưng mà rất sợ nhiều khi cách làm tự động đó lại làm cho KH hiểu nhầm.

Trong kế toán thì có phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ (tính vào cuối kỳ) và phương pháp Bình quân cuối kỳ trước (tính ngay từ đầu kỳ này) khắc phục được vấn đề xuất âm kho đó. Tuy nhiên cả 2 phương pháp này đều có nhược điểm là độ chính xác không cao, đặc biệt phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ chỉ được thực hiện ở cuối kỳ nên trong kỳ không thể có báo cáo về NXT theo giá trị hoặc báo cáo lãi lỗ tức thời.

Ngồi suy nghĩ mấy ngày tôi đang nghĩ ra cách nào đó để áp dụng làm sao khắc phục vấn đề xuất âm kho mà vẫn có khả năng tính tức thời, đồng thời vẫn cho kết quả “chấp nhận được” về mặt giá vốn (thử sáng tạo 1 phương pháp mới, tuy ko áp dụng trong kế toán vì nó ko đúng luật kế toán nhưng có thể áp dụng vào thực tế cho những đơn vị chỉ cần tính nội bộ). Đó là cách kết hợp 1 chút giữa QBGQ mỗi lần nhập & Bình quân cả kỳ dự trữ.

Phương pháp này tôi đặt tên là “Bình quân theo giá thực tế tích lũy sau mỗi lần nhập” hoặc “Bình quân giá nhập tích lũy theo thời điểm”, tên tiếng anh là Accumulated Average Cost. Có thể gọi là Phương pháp tính giá vốn BQGQ VNUNI. Các bạn download file ở dưới topic này và bình luận/chia sẻ quan điểm nhé.

Tôi đã thử nghiệm phương pháp “Bình quân giá nhập tích lũy theo thời điểm” (Accumulated Average Cost) MỚI (mixed giữa Bình quân cả kỳ dự trữ (tính vào cuối kỳ) và Bình quân gia quyền theo mỗi lần nhập) và kết quả sơ bộ trên file excel là chấp nhận được. Phương pháp mới này cũng được test kỹ về độ dung sai cho các test case sau:

- Nhập đúng nghiệp vụ nhập xuất kho (không có xuất âm kho) bằng 2 phương pháp: “BQGQ theo mỗi lần nhập” (Weighted Average Cost) và phương pháp “Bình quân nhập tích lũy” mới.
- Nhập đúng (xuất dương kho) bằng phương pháp mới và nhập sai nghiệp vụ (xuất âm kho) cũng bằng phương pháp mới (nghĩa là khác về thứ tự nhập chứng từ nhưng cùng số lượng và giá trị trên các chứng từ được test).
- Nhập đúng (xuất dương kho) bằng phương pháp “BQGQ theo mỗi lần nhập” và nhập sai nghiệp vụ (xuất âm kho) cũng bằng phương pháp mới (nghĩa là khác về thứ tự nhập chứng từ nhưng cùng số lượng và giá trị trên các chứng từ được test).

Số liệu được test ở dạng test tối thiểu và test tối đa (stress testing). Tức là có thể nhập với số lượng nhỏ hay số lượng lớn, giá trị nhỏ hay giá trị lớn để xem độ dung sai biến động thế nào.

P/S: Vì tôi ko thành thạo excel nên nhiều ô tôi phải dùng công thức hơi cứng. Trong file excel tạm thời tôi ko tính tới việc nhiều kho, ko dính dáng tới việc điều chuyển kho, điều chỉnh kho, v.v… và dữ liệu chỉ chạy trong 1 kỳ nào đó với dòng đầu tiên là dư đầu kỳ (nên cột ngày chứng từ ko xác định rõ)

Download: COGS_New1.rar

Chi tiết trao đổi về phương pháp tính giá vốn mới này tại đây

VNUNI Support Team

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer