Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị, chuỗi cửa hàng online
Breaking News
Loading...
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Phân quyền cho người dùng thế nào trong phần mềm bán hàng VNUNI

10:44
Hỏi: Các anh chị cho em hỏi muốn phân quyền người sử dụng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao?

Trả lời:
Trước khi tìm hiểu cách phần quyền trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau:
Việc quản lý người dùng trong phần mềm cũng có thể hiểu sang việc quản lý nhân viên thực tế trong bất cứ một tổ chức DN nào, cụ thể là:

1. Phòng ban

Đặc điểm:
- Một phòng ban có thể có nhiều người
- Có nhiều công việc cần làm trong phòng ban


Trong phần mềm, khái niệm “Nhóm người dùng” có thể được hiểu như là Phòng ban

2. Công việc

Đặc điểm:
- 1 công việc là 1 nhiệm vụ của 1 phòng ban
- Có thể có nhiều người thực hiện cùng 1 công việc (Ví dụ: nhiều người (thu ngân) viết hóa đơn bán hàng)

Trong phần mềm, khái niệm “Quyền” có thể được hiểu là Công việc. “Quyền” trong phần mềm chính là các menu chức năng có trong phần mềm, và nó không được thêm hay bớt mà do VNUNI thiết lập sẵn.


3. Hành Động

Đặc điểm:
- Một Công việc có thể có 1 hoặc nhiều Hành động. Ví dụ: Công việc bán hàng thực tế có các hành động sau:
+ Giới thiệu và báo giá cho KH
+ Thu thập hàng hóa mà KH cần mua để
+ Tạo chứng từ bán hàng
+ In hóa đơn cho KH
+ v.v…
Trong phần mềm, các cột [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?], [Thực hiện?] chính là các Hành động cơ bản của các Quyền trong phần mềm. Ở đây có 2 nhóm hành động:
+ Nhóm hành động: [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?] áp dụng đối với các Quyền là quản lý Danh mục và quản lý Chứng từ
+ Nhóm hành động: [Thực hiện?] áp dụng đối với các quyền khác như Kết chuyển số dư, thực hiện báo cáo,…
Nếu Hành động nào không áp dụng cho Quyền thì sử dụng , nếu cho phép thực hiện thì sử dụng , nếu ko cho phép thì sử dụng

4. Nhân viên

Đặc điểm:
- 1 nhân viên mới, vừa vào công ty mà chưa cho vào phòng ban nào thì hiển nhiên họ không có công việc gì để làm cả
- Khi đưa họ vào một phòng ban, lập tức họ có các (hoặc 1 trong các) công việc của phòng ban đó (xem mục 1)
- 1 nhân viên có thể làm ở một hoặc nhiều phòng ban (kiêm nhiệm). Ví dụ: một người làm cả ở 2 bộ phân: bộ phận mua hàng, bộ phân kinh doanh bán hàng,…

Trong phần mềm, khái niệm “Người dùng” có thể được hiểu là Nhân viên. Trong đó những người dùng thuộc nhóm Administration giống như là những người làm quản lý thuộc bộ phận Ban lãnh đạo của toàn công ty và họ thường có đầy đủ các Quyền.
Để biết thao tác quản lý người sử dụng như thế nào trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì mời các bạn xem trình diễn Flash tại đây 

Thanks & Best Regards,


VNUNI Support Team

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer